Intervisie

Intervisie over seksueel misbruik

Beeld van Hans Reijmerink

Beeld van Hans Reijmerink

Intervisiegroepen worden vaak homogeen samengesteld op basis van vakgroep. Wat wij signaleren is dat er bij vak-gerelateerde intervisie vaak onvoldoende expertise aanwezig is om inhoudelijke casuïstiek over seksueel misbruik vraagstukken in te brengen. Hierdoor krijgen hulpverleners te weinig steekhoudende feedback over de casussen waar ze mee worstelen. Binnen ons netwerk worden er daarom intervisie-bijeenkomsten specifiek over seksueel misbruik georganiseerd.

Professioneel hulpverlenen na seksueel misbruik

Seksueel misbruik stelt de hulpverlener voor een zware taak. Je krijgt verhalen te horen die niet gemakkelijk zijn om te horen.

  • Hoe zorg je goed voor jezelf als je in je eigen pijn geraakt word?
  • Hoe werk je aan vertrouwen?
  • Waar zitten je blinde vlekken?
  • Wat doe je met je eigen emoties?

Er komt veel los bij het proces van de klant en dat maakt het des te noodzakelijker dat je goede achtervang hebt.

 Intervisie met professionals uit diverse disciplines

Omdat er een grote diversiteit aan hulpverleners betrokken zijn bij de hulp na seksueel misbruik, ontstaat er een bredere kijk op wat je tegenkomt in de praktijk. Juist doordat er lichaamswerkers, psychologisch inzicht werkers, contextueel therapeuten en nog meer bij elkaar komen, ontstaat er een vruchtbare kruisbestuiving.

Marian van Veluwen organiseert de intervisie in Ankeveen. Woon je in haar omgeving, dan kun je je aansluiten.

Ankeveen te ver weg? Als jij het bij jou in de buurt neerzet, doen wij een oproep in het netwerk.