Intervisie

Intervisie over seksueel misbruik

Beeld van Hans Reijmerink

Beeld van Hans Reijmerink

Intervisiegroepen worden vaak homogeen samengesteld op basis van vakgroep. Wat wij signaleren is dat er bij vak-gerelateerde intervisie vaak onvoldoende expertise aanwezig is om inhoudelijke casuïstiek over seksueel misbruik vraagstukken in te brengen. Hierdoor krijgen hulpverleners te weinig steekhoudende feedback over de casussen waar ze mee worstelen. Vandaar ons initiatief om tweemaal per jaar een intervisiebijeenkomst te organiseren waar juist casuïstiek over seksueel misbruik ingebracht kan worden.

Professioneel hulpverlenen na seksueel misbruik

Seksueel misbruik stelt de hulpverlener voor een zware taak. Je krijgt verhalen te horen die niet gemakkelijk zijn om te horen.

  • Hoe zorg je goed voor jezelf als je in je eigen pijn geraakt word?
  • Hoe werk je aan vertrouwen?
  • Waar zitten je blinde vlekken?
  • Wat doe je met je eigen emoties?

Er komt veel los bij het proces van de klant en dat maakt het des te noodzakelijker dat je goede achtervang hebt.

Thematische intervisie met de incidentmethode

De intervisie zal in wisselende samenstellingen plaatsvinden. Om de veiligheid te waarborgen gebruiken we een laagdrempelig model. De incidentmethode is een manier om snel en concreet over een aantal vraagstukken uit te wisselen, maar biedt ook voldoende ruimte voor de professional om zijn of haar eigen handelen in te brengen.

 Intervisie met professionals uit diverse disciplines

Omdat er een grote diversiteit aan hulpverleners betrokken zijn bij de hulp na seksueel misbruik, ontstaat er een bredere kijk op wat je tegenkomt in de praktijk. Juist doordat er lichaamswerkers, psychologisch inzichtwerkers, contextueel therapeuten en nog meer bij elkaar komen, ontstaat er een vruchtbare kruisbestuiving.

Twee maal per jaar thematische intervisie

De thematische intervisie is bedoeld als aanvulling op je normale intervisie. Heb je interesse, meld je dan vandaag nog aan. Kijk op het aanmeldformulier voor de eerstvolgende geplande datum.

Aanmelden via de Agenda