Visie en Missie

Onze visie op de hulpverlening na seksueel misbruik

Helen van seksueel misbruik kan. Dat is ons uitgangspunt.

Het is vaak een ingewikkelde klus, waarbij je als therapeut voor een uitdaging staat. Daarbij is het belangrijk om te beseffen dat je het, ook als therapeut, niet alleen hoeft te doen. Een goed ondersteunend netwerk, collega’s waar je op kunt bouwen, doorverwijzen waar een ander specialisme meer passend is: dat zijn de randvoorwaarden van een goede hulpverlening.

Eigen regie

Het doel van het proces van helen is dat de klant de regie over zijn of haar leven (weer) in handen krijgt. Volgens ons hoort daarbij dat de klant de keuzes, voor wat betreft de invulling, frequentie en zelfs de doelstellingen van de therapie, maakt. Daarbij is transparante informatie over wat een therapie inhoudt van groot belang.

Onze missie

Onze missie kent drie speerpunten:

Vindbaarheid

Voor de klanten is het voordeel van deze website dat alle relevante hulpverlening op dit gebied bij elkaar gebracht is, zodat deze zelf een keuze kan maken uit de diverse mogelijkheden om te helen. Voor jou als therapeut betekent dit dat de klant bewuster en beter geïnformeerd op jouw website terecht komt. We werken aan de vindbaarheid van de site door:

  • Therapeuten uit te nodigen te schrijven over hun specialismen
  • Informatie over seksueel misbruik en over hoe diverse vormen van hulpverlening daarop aansluiten
  • Aangesloten therapeuten direct te promoten op de sociale netwerken

Profilering van seksueel misbruik als specialisme

Wij zetten seksueel misbruik als specialisme op de kaart. Er is al veel door ervaring gedragen kennis in hulpverleningsland. Deze best practice kennis brengen we naar buiten en zo leveren we een bijdrage aan de professionalisering van hulpverlening na seksueel misbruik.

Deskundigheidsbevordering

We organiseren masterclasses, symposia, themadagen en intervisie over seksueel misbruik. We schrijven en publiceren boeken, geven lezingen en werken samen met lotgenotenorganisaties om de kennis over de lange termijn gevolgen van seksueel misbruik naar buiten te brengen.