Nascholing

Nascholing en deskundigheidsbevordering

Wij vinden het van groot belang dat therapeuten op de hoogte zijn van de complexe realiteit van seksueel misbruik en de ontwikkelingen van dit vakgebied. Dit netwerk biedt daarom diverse vormen van nascholing en ondersteuning aan voor therapeuten en andere hulpverleners.

Symposia

Jaarlijks organiseert Hulpverlening na seksueel misbruik twee symposia. In het voorjaar zijn de thema’s gevarieerd, in het najaar is het thema ‘Wat wél werkt!’.
De symposia zijn geaccrediteerd door de VVH en andere accreditaties worden aangevraagd. Een aantal beroepsverenigingen verleent accreditatie in de zogenoemde ‘vrije ruimte’.
Details over het symposium vind je op de speciaal hiervoor ingerichte Symposium website.

Themadagen

Themadagen zijn een goede gelegenheid om met vakgenoten te netwerken. Diverse thema’s komen aan de orde, zoals ‘Vertrouwen’, ‘Dissociatie’, ‘Schuldgevoel’. Grote thema’s die op de themadagen door één of twee korte workshops belicht worden. Daarnaast is er gelegenheid tot netwerken en uitwisselen tijdens een (grotendeels) biologische lunch.
Details over de themadagen vindt je op themadag.

Intervisie

Vanuit het netwerk kwam geregeld de vraag om intervisie te organiseren specifiek over problemen in de begeleiding van klanten met seksueel misbruik ervaring. Op dit moment doen we dit één maal per jaar, steeds in Arnhem. Op termijn zullen we dit gaan uitbreiden.
Details over de intervisiebijeenkomsten vind je op intervisie.

Masterclasses

Masterclasses zijn in voorbereiding. Hiervoor benaderen we specialisten die iets bijzonders te bieden hebben op een (deel)gebied van seksueel misbruik. Houdt de website in de gaten voor details.